Skip to main content

Giao Hàng
Toàn Quốc
Chính Sách
Đổi trả rõ ràng
Uy Tín
Chất Lượng
Miễn Phí
Lắp Đặt
Hỗ Trợ
Liên Tục

Tủ mát 2 cánh

Tủ mát 2 cánh 1050L 2 chế độ W88-2C2CD Tủ mát 2 cánh 1050L 2 chế độ W88-2C2CD
Giá: 18,500,000 đ - 46%
0 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ W88-2CM Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ W88-2CM
Giá: 21,000,000 đ - 29%
0 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh 1200L 3 chế độ W88-2C3CD Tủ mát 2 cánh 1200L 3 chế độ W88-2C3CD
Giá: 22,300,000 đ - 39%
0 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh 220l 1 chế độ Tủ mát 2 cánh 220l 1 chế độ Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh 330l 1 chế độ Tủ mát 2 cánh 330l 1 chế độ Giá: Liên hệ
0 Đánh giá

Tủ mát 3 cánh

Tủ mát 3 cánh 1400L 2 chế độ W88-3C2CD Tủ mát 3 cánh 1400L 2 chế độ W88-3C2CD
Giá: 19,300,000 đ - 45%
0 Đánh giá
Tủ mát 3 cánh 1650L 3 chế độ W88-3C3CD Tủ mát 3 cánh 1650L 3 chế độ W88-3C3CD
Giá: 23,800,000 đ - 60%
0 Đánh giá
Tủ mát 3 cánh 1800L 1 chế độ W88-3CM Tủ mát 3 cánh 1800L 1 chế độ W88-3CM
Giá: 25,500,000 đ - 29%
0 Đánh giá
Tủ mát 3 cánh 1168L 1 chế độ W88-2MNM Tủ mát 3 cánh 1168L 1 chế độ W88-2MNM
Giá: 36,500,000 đ - 10%
0 Đánh giá

Tủ mát 4 cánh

Tủ đông 4 cánh 1020L 2 chế độ W88-4CBO Tủ đông 4 cánh 1020L 2 chế độ W88-4CBO
Giá: 23,000,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Tủ mát 4 cánh 1670L 2 chế độ W88-4C2CD Tủ mát 4 cánh 1670L 2 chế độ W88-4C2CD
Giá: 24,800,000 đ - 45%
0 Đánh giá
Tủ mát 4 cánh 2100L 1 chế độ W88-4CM Tủ mát 4 cánh 2100L 1 chế độ W88-4CM
Giá: 28,500,000 đ - 72%
0 Đánh giá